Αναλαμβάνουμε:
 • Εγκαταστάσεις - Επεκτάσεις συστημάτων
 • Συντηρήσεις - Επισκευές παντός είδους
 • Πλύσιμο - καθάρισμα φωτοβολταϊκών
 • Αντικαταστάσεις αντιστροφέων
 • Εγκαταστάσεις τηλεμετρίας
 • Τηλεπαρακολούθηση
 • Ελέγχους ορθής λειτουργίας
 • Εργασίες βελτίωσης της απόδοσης
 • Επεκτάσεις εγγύησης
 • Προμήθεια εξοπλισμού κάθε είδους
 • Εμπειρογνωμοσύνες - εκτιμήσεις

Για κάθε είδους εγκατάσταση όπως:
 • Φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Φωτοβολταϊκά σε στέγες
 • Αυτόνομα φωτοβολταϊκά